Een (t)huis voor jongeren

Stichting Jongerenhuis Ederveen wil voor kwetsbare jongvolwassenen een veilige woonplek realiseren in de vorm van een leefgemeenschap, waarbij zes tot acht jongeren onder één dak wonen met een beheerdersechtpaar. Elke jongere krijgt een eigen zit- / slaapkamer; de keuken en eet-/ woonkamer zijn gemeenschappelijk.

Tijdens het verblijf wordt de jongeren hulp geboden in het toegroeien naar zelfstandigheid zodat ze op hun eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Het bestuur heeft Jan-Willem en Willemien Lemstra benoemd als beheerdersechtpaar.