Bestuur

Functie van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit tenminste 4 en maximaal 7 natuurlijke personen.

De volgende functies worden onderscheiden:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemeen adjunct

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • De heer T. Dorresteijn, voorzitter
 • Mevrouw M.T. de Vries, secretaris
 • De heer R. van de Geest, penningmeester
 • De heer A. Joosse, algemeen adjunct

Beheerdersechtpaar:

 • De heer J.W. Lemstra en mevrouw W. Lemstra-van Gent

Zorgteam:

 • Mevrouw H.C. Dorresteijn – Slinger – Pleegzorg, oud verpleegkundige
 • De heer J.K. Dorresteijn – Specialistisch begeleider thuis jeugd (ASS, ADHD, ADD), ervaring woongroep
 • Mevrouw J. Dorresteijn-Verwoerd – Specialistisch begeleider thuis volwassenen, ervaring woongroep
 • Mevrouw A. Frens – POH GGZ
 • De heer B.L. Kok – Gehandicaptenzorg, docent, ervaring beheerdersechtpaar
 • Mevrouw E. Malestein-Borgers – POH GGZ, ervaring met woongroep
 • Mevrouw G. Snetselaar – van Schothorst – Pleegzorg, sociale netwerkondersteuning, opgroeiend gezin

Verder zijn bij het initiatief betrokken:

 • De heer A.B. Quaak
 • De heer H. Snetselaar

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.