Doelstelling

De doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het bieden van tijdelijke hulp aan kwetsbare jongvolwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen en deze jongeren begeleiden richting zelfstandigheid. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren die uit pleegzorg komen, jongeren uit niet-stabiele gezinssituaties etcetera.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. De jongeren uit de doelgroep op te vangen in een tijdelijke woonvoorziening waarvan de dagelijkse leiding in handen is van een ondernemend beheerdersechtpaar.
  2. De jongeren met behulp van een netwerk van vrijwilligers in een periode van ca. anderhalf jaar te begeleiden naar zelfstandigheid.
  3. Het bieden van nazorg aan jongeren die zelfstandig zijn gaan wonen door middel van het aanbieden van een vrijwilliger/buddy of anderszins.